QMSys Резби и Калибри е софтуерен продукт за определяне на номинални и гранични параметри на резбови изделия и калибри. Предназначен е за инженери, мениджъри по осигуряване на качеството, конструктори, механици и други. Резултатите се базират на международни стандарти и включват подробна информация за размерите и допуските на резбовите изделия, работните калибри пробки и гривни, както и на контролните калибри.

В програмата QMSys Резби и Калибри са заложени база данни и методики за изчисляване на номиналните размери и граничните стойности на следните видове резби и калибри за тях:

Софтуерния продукт QMSys Резби и Калибри дава възможност за:

Предимства на софтуера QMSYS Резби и Калибри в сравнение с други аналогични продукти:

Ползите при използване на софтуера QMSYS Резби и Калибри са:

За определяне на средния диаметър при измерване по метода на 3 нишки / сфери допълнително се изчисляват граничните стойности на резултата от измерване по методиката в публикацията EA–10/10, Guidelines on the Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing.

Резултатите от изчисленията могат да се отпечатат в протоколи със специфични за потребителя настройки, да се запишат във файл или да се копират в друга програма.

 

Изтегляне на софтуера QMSYS Резби и Калибри